Het debat

Het harde en drukke getik van haar naaldhakken op het witte marmer werd plots overstemd. Die toon herkende ze uit duizenden, een toon welke ze sinds kort steeds vaker hoorde. Niet nu dacht Stacy, waarom belt hij juist nu. Hij weet toch dat ik zo naar het debat moet? Of was dat juist de reden…

Fictie , , , , , , ,
%d bloggers op de volgende wijze: