Net op het moment dat wij denken dat de juiste manier gevonden is, komt de stomheid als een duiveltje uit een doosje en slaat ons zo weer in de hoek, waar wij zo leuk uit gekomen waren. Ik had toch samen met mijn collega het zo aangepakt dat het goed was voor het bedrijf. Hoe kan het dan dat ik nu weer onthutst naar dat mailtje zit te staren. Duidelijk heeft de eigenaar elke keer weer een andere invulling voor de definitie van goed. En wanneer wij hem fraai ingepakt te laten inzien, worden wij weer overbluft. Naar ons in ziens onterecht, maar het krom zijn dienen wij door zijn houding nu wel als recht te zien. Wij moeten weer alle creativiteit uit de kast halen om van die sinuskromme de kortste verbinding te maken tussen twee punten.

Eindelijk met voor ons aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is de lijn weer recht.
Alsof de bliksem bij heldere hemel de lijn getroffen heeft, is de lijn weer van strakke vorm veranderd. De verbijstering is aan onze stem te horen wanneer we elkaar spreken. Welke hamer kan dit nu weer plat slaan. Misschien hebben we wel geen hamer nodig. We spreken af bij een bouwmarkt met het breedst mogelijke assortiment. Al lopend door de bouwmarkt zoeken we naar gereedschap om ons stilzwijgen te veranderen. Elk gereedschap wat we zien lijkt ons niet de woorden te geven welke de lijn weer recht zal maken.

Onthutst vragen we ons, wellicht terecht, af of we wel op de juiste plek zijn en proberen buiten de gestelde kaders te denken. Misschien bied een tuincentrum een optie of juist de supermarkt. Nee we denken de oplossing gevonden te hebben in een elektronicawinkel. Kijkend naar de diversiteit aan camera´s , zien wij een mogelijke oplossing. We moeten hem laten zien. Hij moet waarnemen dat de lijn die hij recht acht krom is. Wanneer hij dit dan ziet zal hij het juiste gereedschap ter hand dienen te nemen om recht te maken wat verbazend genoeg elke keer weer krom wordt.

Perplex pakken wij de spiegelreflex en maken een foto van de lijn die voor ons getoond wordt. Voor de zekerheid maken we foto´s uit verschillende hoeken. Een duidelijke toelichting bij deze foto´s en de mail is verstuurd.
Nu wachten wij zwijgend af of we dadelijk weer verwonderd zullen zijn.

Een reactie maakt mij blij

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.