“Overdag is hij de keurige vader en strak regelende rayonmanager. Maar ’s avonds is hij de anders denkende, dubbelzinnige schrijver van verhalen en gedichten.”
Na deze woorden met zoet maar rauw gevoosde stem, gecombineerd met een zacht G, te hebben uitgesproken begint de uitzending.

Nog eenmaal keert Jambers terug op de televisie om speciaal voor deze persoon een uitzending te maken. Een uitzending welke een kijk biedt in het dubbelleven van deze man.  Een man die elke dag weer schakelt tussen zijn hersenhelften. Een man die overdag zo in balans lijkt te zijn en ’s avonds heen en weer wipt tussen gedachtes, gevoel en andersheden.

Jambers had juist voor deze man een uitzondering gemaakt en zijn villa in zuid Spanje verlaten. Hij had deze uitzondering gemaakt omdat er veel geluiden tot hem kwamen dat er verbazing was en onrust. Men wilde die man begrijpen. Iets wat velen niet lukte en daarom schreeuwde men om uitleg en inzicht. Men wilde de cryptogrammen oplossen.

Jambers vervolgde zijn inleiding van de uitzending met deze toelichting. Waarom hij terug op tv was en wat zijn doel was.
“Zullen dan nu de cryptogrammen opgelost worden? Maak deze conclusie zelf na het zien van de volgende rapportage”

De eerste beelden van de man komen in beeld.
Goed en strak gekleed word de man al werkend getoond. Achter zijn pc met zijn telefoon in de aanslag. De beelden laten duidelijk een denkend persoon zien. Een persoon die aandachtig kijkt en leest. De tekst voor hem tot op de laatste letter analyseert en de juiste conclusies trekt. De telefoon wordt ter hand genomen en doelgericht begint het gesprek. Mooie stem met hier en daar een toon verandering om zo zijn verhaal, aan een potentiele klant, de juiste kracht bij te zetten. Aan de genoegzame grijns te zien lijkt het doel bereikt. Hij duikt weer achter zijn computer en begint weer met lezen en tikt zo nu en dan een pakkende reactie. Ook online legt hij nieuwe verbanden en pakt weer de telefoon om dat af te stemmen wat afgestemd moet worden. Elke afspraak wordt duidelijk herhaald en lijkt compleet smart te zijn.

De beelden die nu volgen laten een compleet ander beeld zien. De man zit op de bank en heeft duidelijk een andere blik. Zijn rechter ik zorgt voor een blik van spitsvondigheid en als er op zijn ogen word ingezoomd kan je een spiegel van gevoel waarnemen. De man is aan het schrijven. Hij schrijft korte snedige zinnen afgewisseld met gevoelige of pakkende haiku’s. Vlak daarna weer een zin, welke een nieuwe uitleg geeft aan die normaal anders uitgelegde woorden. Het gesprek gaat alle kanten op maar raakt kant nog wal, of toch wel? Plots doet de man oordopjes in en zondert zich af, van alles en iedereen om hem heen. Zachte dwepende tonen, die weer voor een ander houding zorgen. Zoekende en gevoelige ogen worden op zijn scherm gericht. Een gedicht krijgt langzaam vorm. Hij blijft schrijven, woorden, regels en alinea’s. Een verhaal lijkt geboren.

Een nieuwe scene volgt. Een gesprek tussen Jambers en de man. Jambers confronteert de man met zijn eerder geschoten beelden. Beelden van verschil. De man begint te reageren, maar is duidelijk zoekend als welk persoon hij moet reageren. Even lijkt het alsof er tussen beide personages geen communicatie is. Is de man dan schizofreen? Nee de man is aan het ontdooien langzaam wordt het duidelijk er bestaan wel degelijk bruggen tussen links en rechts. De man legt uit dat hij zo nu en dan de bruggen afsluit, om zo op een passende manier te kunnen functioneren.

Jambers sluit af
“De beelden en verhalen die u heeft gezien zijn van een man, een man die zich zelf een uitzondering op zichzelf vind.  Als u deze zin begrijpt dan zal u waarschijnlijk het cryptogram kunnen oplossen.”

2 comments on “Overdag is hij…
  1. Judith schreef:

    Uitzonderlijk geschreven!!
    Blijf zo doorgaan, ik geniet van je verhalen en je haiku’s!

  2. Mark Mark schreef:

    Dank je Wel 🙂
    Zal mij best doen 🙂

Een reactie maakt mij blij

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.