Zijne excellentie Minister President, Mijnheer Rutte,

 

Ik maak me zorgen om het welzijn van vele mensen. Ik hoop u ook na het lezen van deze brief. Niet omdat ik u dit toe wens, maar omdat ik hoop dat het een bron van inspiratie zal zijn om dat te ondernemen wat noodzakelijk is.

Voor U en mij is het bijna vanzelfsprekend dat we ons zelf kunnen zijn. Echter is er een groep mensen waarbij dat minder vanzelfsprekend is, mensen die genderdysforisch zijn. Populair gezegd mensen die voelen dat hun lichaam niet past bij het gevoel dat ze hebben. Zij hebben het gevoel van een andere sekse te zijn dan hun lichaam doet vermoeden. Voor deze groep mensen is er meer nodig om zichzelf te kunnen zijn. Deze mensen dienen begeleid te worden, en in veel gevallen zal dit leiden tot een transitie. Voor de begeleiding en operatie, welke vorm zal geven aan de transitie, is er hulp nodig.

Deze hulp wordt nu in veel situaties geboden door het Genderteam van het VU Amsterdam.Dit kost geld, welke logischer wijs, niet door de mensen zelf bekostigd kunnen worden. In eerdere jaren werd er vanuit de zorgverzekeringen hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Echter dit jaar hebben de zorgverzekeringen besloten behoorlijk te snijden in deze middelen. Het directe en on menselijk resultaat hiervan is dat het Genderteam van het VU geen nieuwe mensen kan gaan begeleiden en eventueel kunnen opereren.

Zelf ben ik vader van een kind welke genderdysforisch is. Wanneer het beschikbaar stellen van middelen uitblijft rest mijn kind een ongelukkig leven waarin mijn kind niet zichzelf kan zijn. Niet alleen ik, maar ook vele andere ouders zullen hun kind ongelukkig zien opgroeien. Voor de netheid van deze brief zal ik verder niet ingaan op de eventuele gevolgen van het diep ongelukkig en niet jezelf kunnen zijn. Als ouder heb je maar 1 wens voor je kind. Gelukkig worden. Wanneer die mogelijkheid jou kind wordt ontnomen door winstbejag van de zorgverzekeringen, dan maak je als ouder je zorgen, diepe zorgen.

Ik ben op de hoogte van de gesprekken die gepland zijn tussen het VU, minister Schippers en de zorgverzekeringen. Ik weet dat er kamer vragen zijn gesteld. Toch ben ik als ouder hier niet gerust op. Er dient gehandeld te worden, er dient ondernomen te worden. Want het blijft stil, te stil. Deze stop bij het Genderteam van het VU dient zo snel mogelijk opgeheven te worden.

Hierom opende ik mijn brief met de hoop dat u zich ook zorgen maakt. Ik vraag u ga handelen, ga ondernemen, ga doen dat wat noodzakelijk is. Gebruik uw invloed positief om de zorgverzekeringen voldoende middelen voor de basiszorg beschikbaar te laten stellen. Gebruik uw invloed om het leven van vele mensen menselijk te houden.

 

Hoogachtend,

 

 

2 comments on “Brief aan Rutte
  1. ommdenker schreef:

    Hier ook dank je!

Een reactie maakt mij blij

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.